ASR ELEKTROKİMYA

ASR DANIŞMANLIK, firmaların TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı ve diğer kamu destekli ar-ge projelerine proje yazarlığı ve teknik danışmanlık desteği sunmaktadır. 

E-posta : bilgi@asrdanismanlik.com         Tel: +90 212 276 7966

NIKEL KAPLAMALARI TEK BIR KIMYASALLA PARLATMAK MÜMKÜN MÜ?

PolikuaterniyumNikel kaplama eskiden beri bilinen ve halan günümüzde de çok yaygın olarak kullanılan bir kaplama türüdür. Metallerin korozyonunu önlemede ve görünümünü iyileştirme de kullanılmaktadır. Nikel kaplama daha çok elektrokaplama banyoları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kaplamanın yüzey parlaklığını artırmak için banyo içine 3-6 adet farklı miktarlar da, organik katkılar katılmaktadır.

NIKEL BANYOLARINDA SAFLAŞTIRMA TEKNIKLERI

Pilot Nikel KaplamaSaflaştırma teknikleri ve yeni bir banyo oluşturma: Aşağıdaki prosedürler teker teker veya birlikte kullanılarak nikel elektrokaplama çözeltilerinin saflaştırılmasında kullanılabilir: Yüksek pH muamelesi, pH 5-5,5 elde edilene kadar sıcak çözeltiye nikel karbonat ilave etmekle yapılır. Bu, demir, alüminyum ve silisyum gibi metallerin hidroksitlerini çöktürür ve diğer safsızlıkları absorplar.

NIKEL KAPLAMALARIN FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLERININ İYILEŞTIRILMESI

Nikel elektrokaplamaSon 20 yılda nikel elektrokaplama alanında  geniş çaplı çalışma yapılmıştır. Özellikle nikel kaplamanın mekanik özellikleri ve çeşitli endüstri uygulamalarında bu çalışma yoğunlaşmıştır. Çekirdek oluşumu ve kristal büyümesi ile ilgili yeni modeller geliştirilmiştir. Akım-zaman ilişkisi teorik olarak türetilmiştir.

NIKEL ELEKTROKAPLAMA

Elektrokaplama yöntemi, ana malzemeye artı özellikler kazandırmak için iyi bir yöntemdir. Ana malzeme kaplanarak korozyon özellikleri, sertliği, aşınma özellikleri artırılabilir. Elektrokaplama yöntemiyle çok daha ucuza daha iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip malzemeler elde etmek mümkündür. Nikel elektrokaplamalar ticari öneme sahip ve çok yönlü yüzey işlem prosesleridir.

METAL VE METAL OLMAYAN KAPLAMALAR

METAL VE METAL OLMAYAN KAPLAMALAR

Dünyada ve ülkemizde metal ve metal olmayan kaplamalar içn bir çok metot kullanılmaktadır. Bunları genel olarak fiiziksel buharlaştırma (PVD), kimyasal buharlaştırma (CVD), kimyasal ve elektrokimyasal teknikler ve püskürtme yöntemleri olarak gruplayabiliriz. Bunların bir kısmı işletim kolaylığı ve maliyet avantajı sağlarken, bir kısmı da daha homojen ve daha hızlı kaplama imkanı sunmaktadır. Ülkemizde bu kaplama yöntemlerinin herbiri kullanılmaktadır.

ÇINKO NIKEL (ZN-NI) KAPLAMA BANYOSU GELIŞTIRILMESI

Çinko nikel (Zn-Ni) kaplama, demir malzemeleri korozyondan korumak için kullanılan en önemli kaplama türlerinden birisidir. Korozyon dayanımı ASTM B117 standardına göre yaklaşık 1000 saati bulmaktadır. Bu korozyon değerlerini sağlamak için nikel oranının kaplama içinde % 12-16 arasında olması gerekmektedir. Ni (nikel) i banyo içinde çözmek ve kaplamaya girmesini sağlamak için kaplama banyosu içine kompleksleyici ajanlar katılmaktadır. Bununla ilgili daha önce yayınladığımız makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz.

ÇINKO NIKEL ALAŞIM KAPLAMASINI ISTATISTIKSEL METOTLA GELIŞTIRILMESI

Demir malzemeleri korozyondan korumak için kullanılan en yaygın kaplama, çinko kaplamadır. Sıcak daldırma ve elektrokaplama metodu kullanarak metal üzerine uygulanabilmektedir. Yüksek korozyon direncinin sağlanabilmesi için çinko kaplamanın kalın uygulanması veya çinko kaplama sonrası pasivasyon ve lak işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Buda maliyetleri yükselten önemli faktördür.

Subscribe to